Het Parkinsoncafé Zoetermeer

   
   

 

 

Het Parkinson Café Zoetermeer is een ontmoetingsplek voor lotgenotencontact van mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en ontspannen sfeer. (Je hoeft niet uit te leggen waarom je je anders beweegt en/of praat).
In het Parkinsoncafé wordt tevens informatie over diverse onderwerpen aangeboden die betrekking hebben op de aandoening. De informatie kan worden verzorgd door professionele deskundigen en door ervaringsdeskundigen.

   

Waar         : De recreatieruimte van de Bijdorp, ingang Bijdorplaan 471 tot 477

Wanneer   : 3e  dinsdag van de maand

Tijdstip     : 14.45-16.30 uur (inloop vanaf 14.30uur)

  

Programma 2019:

dinsdag 18 juni Creatief met Parkinson
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die zich hebben opgegeven en hebben betaald!!
dinsdag 16 juli  Vakantie geen bijeenkomst
dinsdag 20 augustus Vakantie geen bijeenkomst
dinsdag 17 september Bewegen en vallen
dinsdag 15 oktober Ronnie Gardiner Methode (RGM)
dinsdag 19 november Workshop zingen
dinsdag 17 december High Tea en zangkoor

 

N.B. het programma kan tussentijds gewijzigd of aangevuld worden.
Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl voor een actueel programmaoverzicht en de laatste nieuwtjes.

 

Wilt u meer weten?

Kijk op de website: www.parkinsoncafezoetermeer.nl; stuur een e-mail naar: peecafezoetermeer@ziggo.nl 

of neem contact op met Jacques de Roos (medewerker Parkinson Café): tel. 06-22026165.

ParkinsonCafé kan veel kosten besparen indien zij de post per e-mail kan verzenden. Heeft u een e-mailadres waarop

zij de uitnodigingen en de digitale nieuwsbrief mogen toesturen. Wilt u dit dan doorgeven aan: 

peecafezoetermeer@ziggo.nl. (uw e-mailadres zal niet aan derden worden verstrekt).